Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Staráte se o postižené dítě? Na jaké dávky a příspěvky od státu máte nárok?

Narodilo se vám postižené dítě, které vyžaduje zvláštní péči? Víme, na jaké dávky od státu máte jako rodič mentálně či zdravotně postiženého dítěte nárok.

Výdaje spojené s postižením dítěte

Narození postiženého dítěte zcela změní dosavadní život celé rodiny. Nucený odchod ze zaměstnání jednoho či obou rodičů má velký vliv především na finanční situaci. Náklady na léčbu, návštěvy zdravotnických zařízení, úpravu automobilu a koupi potřebných pomůcek znamenají velkou finanční zátěž. Čím více je dítě postižené, tím náročnější je i samotná péče. Dobrou zprávou však je, že s některými výdaji vám může pomoci stát, který vám po zhodnocení vaší situace poskytne dávky pro osoby se zdravotním postižením či sociální dávky pro mentálně postižené.

Finanční podpora pro postižené děti

Potřebnou finanční podporu poskytuje státní i nestátní sektor. Ze státního sektoru se jedná především o sociální příspěvky, které lze rozdělit na dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče a příspěvek na péči. Nestátní sektor může přispět peněžními i nepeněžními dary.

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory se poskytují dle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. Vyřizují je úřady práce podle místní příslušnosti žadatele. Patří sem:

Přídavek na dítě

Jedná se o základní dávku státní sociální podpory. Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž příjem je nižší než 2,4 násobek životního minima. Přídavek stát poskytuje ve třech různých výších, které jsou závislé na věku dítěte.

Sociální příplatek

Hlavním cílem sociálního přípatku je pomoc rodinám s nízkými příjmy pokrýt jejich životní náklady. Mezi podmínky patří péče o nezaopatřené dítě a hranice příjmů v rodině. Pokud máte dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné, tak se sociální příplatek zvyšuje.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Celková výše rodičovského příspěvku, kterou mohou rodiče čerpat, se novelizací zvýší od 1. 1. 2020 z 220.000 Kč na 300.000 Kč a pro dvojčata a vícerčata se částka zvyšuje z 330.000 na 450.000 Kč. Poskytuje se ve 4 výměrách a vyplácí se měsíčně v pevných částkách. Musíte si pouze zvolit, jak dlouho budete čerpat rodičovskou dovolenou a podle toho pak budete dostávat jednu ze 4 různých výměr. U postižených dětí vychází nejvýhodněji nejdelší varianta pobírání rodičovského příspěvku. Každé 3 měsíce přitom můžete požádat na úřadu práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvky.

Svobodná matka a peníze. Zjistěte, na co máte nárok

Dávky sociální péče

O dávkách sociální péče hovoří vyhláška č. 182/1991 Sb. a obsahuje také mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany. Dávky sociální péče se dělí na jednorázové peněžité dávky a opakující se peněžité dávky.

Jednorázové peněžité dávky:

 • jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla, tedy auta pro ZTP
 • příspěvek na individuální dopravu

Opakující se peněžité dávky:

 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
 • příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Příspěvky pro postižené

1. Příspěvky na péči

Příspěvek na péči o zdravotně postižené dítě je zakotvený v zákoně o sociálních službách. Pro rodinu s postiženým dítětem představuje jednu z největších finančních podpor. Příspěvek na péči si mohou zařídit rodiče dítěte staršího 1 roku, a to pokud dítě z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc od jiné fyzické osoby.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 • 3.300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6.600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9.900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13.200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

2. Příspěvek na mobilitu

Opakující se nároková dávka ve výši 400 Kč měsíčně je určená pro osoby starší 1 roku, které jsou zároveň i držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jim byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně. Další podmínkou je nutnost pravidelného dopravování se k lékaři, příbuzným apod. Od roku 2012 upravuje příspěvek na mobilitu zákon č. 329/2011 Sb. o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

3. Příspěvek na zvláštní pomůcky

Vyplatí se v případě, že pro dítě potřebujete různé kompenzační pomůcky.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Staráte se o postižené dítě? Na jaké dávky a příspěvky od státu máte nárok?