Menu
MotherClub.cz
Těhotenství

Proč odlišný RH faktor matky a plodu představuje nebezpečí? Co hrozí po porodu?

Tereza Axmannová

Tereza Axmannová

26. 1. 2022

Žena, která nechodí darovat krev, není medicínsky vzdělaná a měla v životě to štěstí, že ji nepotkal žádný vážnější úraz ani operace, se možná před těhotenstvím nesetkala s pojmem Rh faktor. Možná dokonce ani neví, jakou má krevní skupinu. S těhotenstvím se alespoň o sobě něco nového doví. Krevní skupina i Rh faktor jsou důležité údaje, které by v porodnici žádný lékař neměl přehlédnout. Proč? To si povíme v tomto článku.

Trocha faktů a historie

Před rokem 1940 byly známy krevní skupiny A, B, AB a 0. Pokud někdo potřeboval krev od dárce, volil se preferenčně dárce se stejnou krevní skupinou (nebo s nulou; a v případě pacientů skupiny AB mohl být dárce jakýkoli). Přesto se občas stávalo, že darovaná krev nebyla tělem pacienta přijata, a nevědělo se proč.

Tuto záhadu zkoumali Karel Landsteiner a Alexander Wiener na makacích rodu Rhesus a objevili, že některým z  opic chybí na povrchu červených krvinek tzv. antigen D. Zjistili, že tělo bez tohoto antigenu neumí přijmout krev, která antigen D obsahuje, neboť si proti němu začne tvořit protilátky a ničit červené krvinky (to se nazývá hemolytická reakce). Dali jedincům (později též lidem) s krví bez antigenu D označení Rh- a ostatním Rh+. Rh jako Rhesus na počest makaků.

Člověk s Rh+ je schopen přijímat oba druhy krve, ale člověk s Rh- musí dostat opět jen Rh-. V evropské populaci je asi 16 % Rh negativních lidí. V populacích jiných částí světa je to ještě méně. V některých částech světa tak může být problém sehnat vhodnou krev k transfúzi pro Rh negativního člověka.

RH faktor

Zdroj: Shutterstock

Sledování Rh faktoru u těhotných žen

Proč je důležité u těhotných znát celou krevní skupinu včetně Rh faktoru? Za prvé při komplikovaném porodu by mohla být potřeba transfúze krve a (zejména!) za druhé je důležité podchytit možné komplikace při nestejném Rh faktoru matky a dítěte.

K nim může dojít tehdy, je-li nastávající matka Rh- a otec Rh+. Pokud dítě zdědí pozitivní Rh faktor po otci, je jeho krev nekompatibilní s krví matky. Když těhotenství proběhne bez komplikací, nemusí to vadit, protože krev matky a dítěte se za normálních okolností moc nemísí… Až do porodu.

RH faktor

Zdroj: Shutterstock

Při něm krev dítěte pronikne do krve matky, a tak si matka vytvoří protilátky proti krvi dítěte. Novorozenému dítěti to ani nevadí, ale může to být nebezpečné pro další těhotenství, kdy může dojít k rozpadu červených krvinek plodu. V důsledku toho druhý (případně každý další) novorozenec může trpět chudokrevností, velmi silnou novorozeneckou žloutenkou, poškozením mozku nebo může dojít až k jeho úmrtí (potratu).

Prevence

To se naštěstí dnes příliš často nestává, díky tomu, že lékaři předem ví o Rh negativních matkách a situaci dokáží řešit včas.

Ženám s negativním Rh faktorem se ve 28. týdnu těhotenství preventivně podává injekce imunoglobulinu, který zabraňuje pozdějšímu vytváření protilátek proti Rh pozitivní krvi.

Ihned po prvním porodu se zjišťuje Rh faktor novorozence a je-li pozitivní, dostane matka do 72 hodin další injekci imunoglobulinu. Ten z krve matky odstraní krvinky dítěte snad dřív, než se v jejím těle stihnou vytvořit protilátky.

Nějaké protilátky se však přece jen vytvořit stihnou. Proto se při dalších těhotenstvích monitoruje hladina protilátek v krvi těhotné a případně se opět doplňuje imunoglobulin, neboť protilátky by se již mohly dostat do krevního oběhu plodu. Při vysokých protilátkách, resp. pokud plod trpí anémií, může být nutná i hospitalizace těhotné, při které se přes pupečník provede transfúze krve plodu.

I v případě, že těhotenství skončí potratem či interrupcí, je nutné matce podat injekci imunoglobulinu. Injekci žena dostane také po jakémkoli zásahu do břicha, například po amniocentéze (tj. odběru plodové vody).

Samovolný potrat. Proč k němu dochází a jak se s ním vyrovnat?

Novorozenec

U novorozenců Rh negativních matek je obvykle silnější novorozenecká žloutenka. Ta se standardně řeší fototerapií, tedy ozařováním novorozence speciální modrou lampou či jen vystavováním jeho kůže dennímu světlu. To se týká i prvorozených dětí těchto matek.

V závažných případech (při druhých a dalších těhotenstvích, kde jsou vysoké protilátky a hrozí hemolytická nemoc novorozence) může být nutná transfuze krve novorozence ihned po porodu.

Jak zjistím svůj Rh faktor

Těhotným ženám se standardně provádí test na určení Rh faktoru. Po prvotrimestrálním screeningu, při kterém se odebírá krev, by se měl údaj o jejím Rh faktoru objevit na první stránce těhotenského průkazu spolu s celým údajem o krevní skupině.

Rh faktor se dnes obvykle zapisuje zkráceně jen znaménkem u krevní skupiny. V těhotenském průkazu tedy naleznete u krevní skupiny například zápis 0+ nebo A-.

Zdroje

CHOTTOVÁ DVOŘÁKOVÁ, M., MISTROVÁ, E. Fyziologie krve a základy imunity. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 108 stran. ISBN 978-80-246-3833-1

SYROVÝ, V. Tajemství krve II: nové pohledy na krevní skupiny a druhy, jejich vztahy k naší výživě. 1. vyd. Praha: Syrový, 2008. 175 stran. ISBN 978-80-87188-00-2

Rh systém. in: WikiSkripta. https://www.wikiskripta.eu/w/Rh_syst%C3%A9m

KENNETH, J. MOISE, J., VLK, R. Rh inkompatibilita: stálý problém [online]. In: Gynekologie po promoci 4/2004, strana 25, Dostupné z: https://www.tribune.cz/archiv/rh-inkompatibilita-staly-problem/

Biochemický ústav LF MU. Krev. Krevní skupiny [online]. 2011. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/med/podzim2011/BPBC011c/um/07-Krevni_skupiny-pa11.pdf

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Proč odlišný RH faktor matky a plodu představuje nebezpečí? Co hrozí po porodu?