Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Proč je důležité, aby děti trávily co nejvíce času s prarodiči?

Pokud jste s babičkou a dědou měli dobrý vztah, určitě rádi vzpomínáte na společné zážitky. Spiklenectví a malá tajemství, o kterých rodiče nic nevěděli. Teď jste rodiči vy, zkuste svým dětem také dopřát co nejvíce času stráveného s prarodiči. Všichni zúčastnění to určitě ocení.

Různé typy prarodičů

Prarodiče jsou různí, a proto se může lišit také jejich přístup k vnoučatům. Někteří v péči o ně naleznou nový smysl života po odchodu do důchodu a stanou se důležitou součástí jejich života. Vnoučata je budou milovat a svěřovat se jim se svými trápeními. Jiní prarodiče odchodem z práce získají konečně dostatek času pro své koníčky a s vnoučaty nebudou mít tak úzký vztah. Může se také stát, že se někteří stanou prarodiči v době, kdy na to ještě nejsou připraveni, ať věkem, nebo tím, že ještě pracují. Vztah vnoučat k nim to pochopitelně poznamená.

Proč jsou prarodiče pro děti tak významní?

Existuje několik důvodů, proč jsou prarodiče v životě dětí důležití a hrají v něm významnou roli:

Mají na děti čas

Zvláště ti, kteří už nechodí do zaměstnání, mají dostatek času, který mohou trávit s dětmi. Rodiče pracují a musejí se starat o chod domácnosti. I když se maximálně snaží, ne vždy si najdou dostatek času na všechny dotazy zvídavého dítka. Jindy jim na to zkrátka chybí energie. Oproti tomu prarodiče mají čas si s dětmi hrát, nemusí se utíkat k jiným povinnostem.

Dítě nemá rádo babičku. Proč ji odmítá?

Pozorně naslouchají

Babička s dědečkem mají prostor vyslechnout si vše, co vnoučata trápí. Většinou jsou shovívavější ve svých postojích a děti od nich rady přijímají lépe než od rodičů. Ti na děti často vyvíjejí tlak na výkon, prarodiče jsou klidnější a upřednostňují jiné faktory. Děti s nimi rády tráví čas a svěřují se jim se svými tajemstvím, s úspěchy i obavami.

Rodinná historie

Vnoučata také zbožňují jejich vyprávění, hlavně o tom, co se dělo, když byli prarodiče a rodiče malí. Je to pro ně dávná historie a zároveň důležité informace o tom, z jaké rodiny pocházejí. To posiluje jejich lásku k rodině i jejím tradicím. Děti vnímají prarodiče jako symbol stability, jako kořeny stromu. Věří, že jim pomohou v případě těžkostí.

Co dělat, když si tchyně přivlastňuje dítě

Pozitivní vztah ke stáří

Prarodiče jsou v životě dětí často prvními staršími osobami, se kterými přijdou do styku. Pokud k nim mají vřelý vztah, vnímají je jako moudré a respektují je, budou pozitivně vnímat i jiné starší lidi a stáří přijímat jako něco přirozeného. V tomto hraje důležitou roli nikoliv množství, ale kvalita společně stráveného času. Dobrý vztah s prarodiči zajistí, že z nich vyrostou slušní lidé.

Rozmazlují

Ač se za to rodiče často zlobí, ne nadarmo se říká, že prarodiče jsou na rozmazlování. Je to dáno tím, že už nemusí vychovávat, a tak si vnoučata jen užívají. Rozmazlování je v pořádku, pokud znamená, že babička s dědečkem tráví s vnoučaty čas a společně se věnují tomu, co je zajímá. Nemělo by však být o nakupování drahých dárků, ani podrývání rodičovské autority, taková forma rozmazlování přínosná není.

Nevyžádané rady ohledně rodičovství. Jak se s nimi vypořádat?

Chvíle strávené s prarodiči zkrátka dětem prospívají v mnoha aspektech. Proto by s nimi měly trávit co nejvíce času. Babička s dědečkem se budou cítit užiteční a milovaní a dětem na ně zůstane spousta krásných vzpomínek.

Ohodnoťte tento článek:
4,4
Právě čtete

Proč je důležité, aby děti trávily co nejvíce času s prarodiči?