Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Práce rodiče v domácnosti má cenu 51 000 měsíčně. Rodinný svaz zahajuje akci Rodina má cenu!

Redakce

Redakce

6. 5. 2019

Rodina má cenu! O tom, jak důležitá je práce, kterou rodiče doma odvádí, a jak se v české společnosti podceňuje, bude mluvit Rodinný svaz ČR v rámci letošního Týdne pro rodinu, který startuje 11. května. Aby ukázal, jak je práce rodiče, který je s dětmi doma, cenná, přepočetl jednotlivé činnosti jako péči o dítě, vaření či úklid na komerční ceny a dospěl k částce 51 000 korun měsíčně při 20 pracovních dnech.

Realita je však taková, že hodinová „mzda” rodiče činí 26 korun, a pokud je doma s dětmi 3 roky, tak dokonce 10 korun na hodinu. „Propočet navíc nezohledňuje to, že pokud by tyto práce vykonávala najatá agentura, šlo by o výkon, zatímco v rodinném životě jde především o vztah. Tímto propočtem však chceme ukázat, jak je péče matek a otců o rodinu nedoceněná a jak malou společenskou prestiž má navzdory důležitosti kvalitního rodinného zázemí a výchovy pro celou společnost.

Běžně se setkáváme s tím, že lidé na „rodičovské dovolené” jsou společností vnímáni jako ujídači dávek ze státního rozpočtu. Vše, co neprochází trhem, jako by bylo méně cenné,” říká Marie Oujezdská za Rodinný svaz ČR. Podle ní pak klesá sebedůvěra matek, což se ukazuje především při otázkách potenciálních zaměstnavatelů. Na dotaz: „Co jste minulé tři roky dělala?“ mnohokrát odpovídají, že „…nic, jen se starala o děti.”

Aby přiměl samotné rodiče uvědomit si hodnotu činností, které v rodině vykonávají, nabídl Rodinný svaz všem, kteří se k Týdnu pro rodinu připojí, speciální dotazník. V něm vybízí rodiče, kteří přijdou na akce k Týdnu pro rodinu, aby vyplnili, kolik minut denně jim zabere například příprava jídla, péče o dítě, vzdělávání, úklid, praní, žehlení, hry s dětmi či jejich rozvoz do kroužků. Dotazníky pak vyhodnotí a výsledky publikuje. „Výsledná suma samozřejmě nedokáže vyjádřit to nejdůležitější – budování vztahu s blízkými a budování hodnot,” dodává Marie Oujezdská.

S občasným „ťukáním na čelo” se setkala i pětinásobná maminka Lenka Mužná z Fulneku, která je profesí učitelka. „Občas okolí nechápalo, proč mám tolik dětí, a ne všichni práci matky na mateřské docenili, někteří mi dali najevo, že mrhám talentem, protože jsem „jen“ s dětmi doma,” vzpomíná maminka, která sama vyrůstala jako jedináček a velkou rodinou se jí tak splnilo přání. „S občasnými odsudky okolí jsem se vyrovnala. Mateřství vnímám jako něco důležitého a ze všeho, co dělám, mi dává největší smysl.”

Podle dětské klinické psycholožky a rodinné psychoterapeutky PhDr. Ludmily Trapkové fungování rodiny zcela zásadně ovlivňuje zdravý vývoj jedince, jeho schopnost založit rodinu a vychovat vlastní děti k plné dospělosti. V posledních letech vnímá oslabování mateřství, přirozeného instinktu přizpůsobovat se dítěti. Podle ní sílí tlak konzumní společnosti na to „užívat si života“ a „neztratit profesi“. „To jsou všechno zájmy dospělých, ne dětí.

Syndrom vyhoření na mateřské. Nejvíce ohroženy jsou feministky a kariéristky

Matky vnějším trendům podléhají, jako ustupovaly politickým tlakům v 50. letech dávat děti do jeslí. Přitom jen malá část dětí dozrává před 3. rokem života pro vrstevnické vztahy, ze kterých může mít užitek až v mateřské škole. Zůstávat doma s dítětem 3, 4 roky se rodičům vyplatí – když se dětem dobře věnují, dítě se rychle a zdravě vyvíjí a sebevědoměji se osamostatňuje,“ doplňuje PhDr. Trapková.

Týden pro rodinu vyhlásil Rodinný svaz podvanácté, jeho součástí je Mezinárodní den rodiny, který připadá na 15. května. Hlavním úkolem je nabídnout rodinám příležitost se setkat. Do této chvíle se na 20 místech České republiky odehrávají desítky různých akcí. V Jihlavě například odstartuje Týden pro rodinu šifrovací hra a koncert skupiny Hradišťan, kde si zazpívají i žáci základní umělecké školy, v Brně pořádá 17. května Centrum pro rodinu a sociální péči Magické odpoledne s kouzelníkem nebo opičí dráhou, Cestu kolem světa organizuje 19. května Centrum pro rodinu ve Zlíně.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Práce rodiče v domácnosti má cenu 51 000 měsíčně. Rodinný svaz zahajuje akci Rodina má cenu!