Menu
MotherClub.cz
Peníze na mateřské

Porodné 2020. Kdy na něj máte nárok?

Na porodné nedosáhne každý. Tato sociální dávka pomáhá především sociálně slabším rodinám a samoživitelům. Čtěte, zda na ni máte nárok i vy.

Porodné jako pomoc rodinám s nižšími příjmy

Nárok na porodné 2020 mají pouze rodiny s nízkými příjmy, kterým má jednorázová dávka pomoci vyrovnat alespoň část nákladů spojených s příchodem miminka na svět. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o sezdaný pár či pouhé partnerství. Podstatné je, aby se jednalo o první nebo druhé narozené živé dítě. Nárok i výše této dávky prošly změnami a jsou odlišné než porodné 2018 nebo porodné v minulém roce.

Nárok na porodné je vázaný na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Do čistého příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek ani přídavky nad dítě. Počítají se sem ale jiné sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti a důchody.

Porodné pro otce i pěstouny

Nárok na porodné vzniká až ve chvíli narození živého dítěte. Zákon je upravený i pro případ tragických událostí. Pokud žena při porodu zemře, porodné získává automaticky otec. Nárok na porodné dostávají také pěstouni, kteří převezmou do trvalé péče dítě mladší jednoho roku. Podmínky jsou i v tomto případě stejné. Příjem musí být nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny.

Výše porodného 2020

Pokud se vám narodí první dítě, získáte porodné ve výši 13 tisíc korun. Porodné na druhé dítě 2020 je 10 tisíc korun. U třetího dítěte už se sociální dávka nevyplácí. Jestliže se vám jako první děti narodí dvojčata, získáte 23 tisíc korun. V případě, že se vám narodí dvojčata a jedno dítě už doma máte, dostanete pouze 10 tisíc korun.

Může nastat také situace, že jste kvůli vyšším příjmům neměli nárok na porodné u prvního dítěte, ale u druhého už nárok máte. V tom případě vás čeká dávka ve výši 10 tisíc.

Jaké je životní minimum?

Hranice příjmů, které jsou nutné pro zajištění základních životních potřeb, se odvíjí od toho, kolik žije v domácnosti členů.

  • 3.140 Kč pro jednotlivce
  • 3.140 Kč pro prvního dospělého člověka v domácnosti
  • 2.830 Kč pro druhého a každého dalšího dospělého v domácnosti
  • 1.740 Kč pro dítě do 6 let
  • 2.140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
  • 2.450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Jak ušetřit na mateřské a nestrádat

Porodné 2020 v praxi

Úplná rodina s životním minimem ve výši 7.710 Kč dostane porodné na první dítě 20.817 Kč (2,7 násobek životního minima). V případě porodu druhého dítěte pak dostane rodina s životním minimem 9.450 Kč porodné ve výši 25.515 Kč. Samoživitelka s životním minimem 4.880 Kč dostane za první dítě porodné 13.176 Kč a u druhého dítěte 17.874 Kč.

Pro snadný a rychlý výpočet slouží také porodné 2020 kalkulačka od MPSV. Funguje na stejném principu jako porodné 2019 kalkulačka, jen je aktualizovaná podle současných dat a pravidel.

Kde a jak můžete o porodné požádat?

Žádost o porodné 2020 můžete nahlásit na příslušném Úřadu práce po porodu dítěte. Vyplníte na porodné formulář, přidáte doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený doklad o výši čtvrtletního příjmu, který vám vystaví zaměstnavatel. Pokud vaši žádost instituce schválí, dávka vám bude vyplacená do 30 dnů.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí můžete formulář podat také elektronicky. Pro tyto případy existují dvě základní cesty, a to formou odeslání s elektronickým podpisem nebo odeslání přes datovou schránku. Jednu z těchto dvou variant si můžete zvolit na konci formuláře, pokud ho vyplníte validními daty.

Porodné pro OSVČ

Osobám samostatně výdělečně činným se přiznání dávky posuzuje podle příjmu z posledního podaného daňového přiznání. Jestliže se vám má dítě narodit do 30. června 2020, bude se posuzovat rok 2018. Pokud dojde k porodu 1. července nebo později, základem bude daňové přiznání za rok 2019.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Porodné 2020. Kdy na něj máte nárok?