Menu
MotherClub.cz
Dětské nemoci

Polydaktylii lze odhalit již v těhotenství. Jak se řeší, pokud má dítě více prstů?

Polydaktylie, též mnohoprstost nebo nadpočetný prst, je jednou z nejčastějších vývojových vad ruky nebo chodidla. Jak sám název napovídá, tato vada se vyznačuje přítomností více jak pěti prstů na jedné končetině, přičemž nejčastěji se setkáváme se zdvojením malíčku. Krom toho, že se polydaktylie vyskytuje u lidí, se může objevit například také u koček. Co víme o příčinách této vady a jakými způsoby se léčí?

Výskyt a diagnostika polydaktylie

Mnohoprstost postihuje zhruba jednoho novorozence ze tří tisíc a o něco častěji se vyskytuje u dívek. Nejběžnější formou polydaktylie je šestiprstost, nicméně prstů se může vyvinout i více než šest. Celkem rozlišujeme čtyři druhy polydaktylie:

  • preaxiální polydaktylie – zdvojení palce
  • centrální polydaktylie – zdvojení druhého, třetího nebo čtvrtého prstu
  • postaxiální polydaktylie – zdvojení malíčku
  • nadpočetný prst ruky nebo nohy

Polydaktylie se diagnostikuje ještě před narozením, protože již začátkem čtvrtého měsíce těhotenství ji zaznamená ultrazvuk. Poté, co se dítě narodí, se provede klinické vyšetření, rentgenologické vyšetření a v případě potřeby také odběr tkáně nadpočetného prstu. Následně se vada řeší podvázáním nebo chirurgicky, a to buď hned po porodu, nebo v mladším předškolním věku.

Příčina polydaktylie

Možných příčin vrozených vad je mnoho a ne vždy ji dokážeme určit. Některé anomálie jsou dědičné, a to například i ob jednu nebo dvě generace, jiné jsou negenetického původu, způsobené kupříkladu užíváním některých léků. Udává se, že přibližně každé dvacáté dítě se narodí s nějakým nedostatkem, příčinu vady se však většinou nepodaří odhalit.

Zároveň se za příčinu vrozených vad nepovažuje užívání alkoholu, tabáku či drog v těhotenství, ačkoliv tyto látky pochopitelně mohou negativním způsobem ovlivnit vývoj dítěte.

Často se polydaktylie vyskytuje u novorozenců s vzácným genetickým onemocněním nazývaným Patauův syndrom nebo také trizomie 13. chromozomu. Děti s touto poruchou se rodí také s dalšími vývojovými vadami, například s rozštěpem rtu, mikrocefalií či poškozením srdce. Většina dětí s tímto syndromem se bohužel nedožívá více jak dvou měsíců věku. Patauův syndrom lze stejně jako například Downův syndrom odhalit již během těhotenství, a to pomocí prvotrimestrálního screeningu.

Je polydaktylie dědičná?

Ano, polydaktylie často bývá dědičná. Dědí se tzv. autozomálně dominantně, což znamená, že potomek postiženého rodiče polydaktylii zdědí ve zhruba 50 % případů. Určitě však není třeba se zbytečně znepokojovat, protože polydaktylie nepředstavuje nic vážného a poměrně snadno ji lze řešit.

Možnosti léčby polydaktylie

Postup léčby polydaktylie se bude odvíjet od toho, zda je nadpočetný prst méněcenný (obsahuje kosterní základ, ale není kostí připojen), nebo je zdvojen kompletně (a tedy připojen kloubem).

Kompletní zdvojení je méně časté a vyžaduje chirurgický zákrok, který se provádí před tím, než dítě započne školní docházku. Méněcenné prsty lze odstranit prostým podvázáním, jež provede porodník hned po porodu, případně pediatr o něco později.

Polydaktylie u koček

Nadpočetný prst se může vyvinout i u zvířat, například u morčat, opic nebo psů. Poměrně častá je polydaktylie u koček, kdy se místo běžných pěti prstů na předních a čtyř prstů na zadních tlapkách vyvine prstů více. Nejčastěji jsou postiženy přední tlapky, na kterých se obvykle nachází šest či sedm prstů. Kočkám s polydaktylií se někdy říká Hemingwayovy kočky, jelikož právě Ernest Hemingway několik víceprstých koček choval.

U některých plemen, například u mainských mývalích koček, se polydaktylie vyskytovala skutečně velmi často, protože gen, který ji způsobuje, je u nich dominantní. Nicméně chovatelé se rozhodli množit pouze jedince s běžným počtem prstů, a tak tato anomálie téměř vymizela.

Polydaktylie kočkám obvykle nečiní žádné potíže. Výjimečně se však může stát, že si drápek na přebývajícím prstu neumí obrousit, proto je nutné jim ho pravidelně zastřihávat.

Ohodnoťte tento článek:
4,5
Právě čtete

Polydaktylii lze odhalit již v těhotenství. Jak se řeší, pokud má dítě více prstů?