Menu
MotherClub.cz
Vývoj miminka

Pasení koníčku aneb první vzpřímení. Kdy s ním začít a jak ho provádět?

Pasení koníčků, též pasení hříbátek, je poloha miminka na bříšku, při níž zvedá hlavičku a opírá se o lokty, popřípadě dlaně. Pást koníčky by mělo už od narození, aby docházelo k postupnému posilování důležitých svalů. Jak na to, aby pasení koníčků probíhalo správně? Kdy má miminko tuto dovednost ovládat? A může k lepšímu pasení koníčků přispět Vojtova metoda?

Proč je pasení koníčků neboli první vzpřímení důležité?

Pasení koníčků, které se nazývá také jako první vzpřímení, je důležité pro správný psychomotorický vývoj dítěte. Miminko při něm nacvičuje držení hlavy, posiluje krční a zádové svaly a připravuje se na přetáčení a lezení. V neposlední řadě se snižuje riziko syndromu náhlého úmrtí, proleženin a deformace hlavičky a dochází k formování páteře.

Jak vypadá správné první vzpřímení?

Miminko leží na bříšku a opírá se o pokrčené paže. Loket se nachází před rameny, ruce jsou uvolněné (nikoliv zaťaté v pěst), nohy natažené na podložce a hlava zvednutá v prodloužení páteře. Opěrným bodem jsou ruce, spodní část bříška a pánev.

Pasení koníčků vs. letadlo

Takzvané letadlo při pasení koníčků je běžnou součástí vývoje a začíná se objevovat kolem 6. měsíce věku. Problém může nastat, pokud jej miminko dělá dřív. Jestliže při poloze na břiše nezapojí paže, nebude mít dostatečnou oporu a dojde k přetížení svalů v oblasti krční páteře. Je proto důležité dát pozor, aby miminko nepáslo koníky špatně.

Pasení koníčků – jak na to?

Zvládnutí prvního vzpřímení lze označit za první mezník ve vývoji dítěte. Již od narození je vhodné dávat miminko na pár sekund na bříško, ideálně během přebalování nebo před krmením. Doba, kterou v této poloze stráví, by se postupem času měla prodlužovat. S polohováním na bříško byste měla začít nejpozději 14 dní po narození.

Miminko do 1. měsíce věku se bude dotýkat podložky všemi částmi těla. Pokud zvedne hlavičku, tak jen na chvilku a na jednu stranu. Zadeček bude výše než hlavička a lokty budou daleko za ramenním kloubem.

Zpočátku může miminko v této poloze vypadat divně a pravděpodobně bude také plakat. Je však důležité mu tímto způsobem umožnit posílení svalů a správné nastavení páteře. Pláčem byste se určitě neměla nechat odradit, protože pokud si miminko na tuto pozici nezvykne, nebude se ji později snažit zaujmout.

2. až 3. měsíc a pasení koníčků

Během 2. až 3. měsíce se v pasení koníčků miminko zlepšuje. Zpravidla již pár sekund udrží hlavu nad podložkou a zvedá ji symetricky. Opora a lokty se posouvají do oblasti pod ramenní kloub, těžiště se přenáší z hrudníku do pánve. V tomto období ještě miminko obvykle drží ruce v pěstičkách.

3. až 6. měsíc a pasení koníčků

V období mezi 3. a 4. měsícem věku se pasení koníků stává stabilním. Miminko již nezatíná ruce v pěst a je schopno otáčet hlavou za různými podněty. Pokouší se sahat na věci kolem něj a pravděpodobně dělá již zmíněné letadélko.

Mezi 4. až 8. měsícem přechází pasení koníčků do tzv. druhého vzpřímení, při kterém dítě napíná paže a opírá se o dlaně. V každém případě je však nutné mít na paměti, že se každé děťátko vyvíjí individuálně. Případné vážné odchylky v psychomotorickém vývoji odhalí pediatr při preventivní prohlídce.

Odkdy pást koníčky na míči?

Cvičení na míči z hlediska vývoje miminka rozhodně není na škodu a lze jej provozovat již s novorozencem. Stačí jej položit na míč na bříško tak, aby trup míč kopíroval a ruce a nohy visely podél něj. Přidržujte ho za trup a míčem zlehka pohupujte. Většině miminek se tato poloha velmi líbí.

Zhruba od 4. měsíce můžete dávat miminko na míč právě do polohy pasení koníků. Na míči ho opřete o předloktí, držte ho v této pozici a míčem mírně pohupujte.

Kolem 6. měsíce ho již můžete přidržovat za pánev, aby se na míči mohlo opřít o natažené paže. Jedná se o nenáročné cviky, které rozhodně nejsou škodlivé, naopak miminku prospívají.

Jak předejít špatnému pasení koníčků?

Chyby při pasení koníčků mohou do budoucna způsobit například problémy s krční páteří a bolesti hlavy nebo asymetrické posílení svalů v oblasti břicha, ramen a lopatek. Je proto důležité, aby dítě páslo koníčky správně. Jak mu v tom můžete pomoci?

Miminko svlékněte a nechejte ho pást. Zaměřte se na jeho záda – neměl by se na nich vytvářet žádný záhyb. Jestliže zpozorujete záhyby u lopatek, je záklon hlavičky příliš intenzivní. Záhyby kolem bederní páteře zase značí přílišný záklon pánve. Pokud zvedá pánev, přitlačte ji zpět k podložce zatlačením na zadeček. Pokud se neopírá o ruce, přidržte jej a jemně zatlačte na ramena.

Ke správnému pasení koníčků přispívá také již zmíněné cvičení na míči a dodržování zásad handlingu. Plenka, zvláště pokud je látková, může ovlivňovat těžiště miminka, proto je vhodné ji při pasení koníčků alespoň občas sundávat.

Měkká podložka a další chyby při pasení koníčků

Při pasení koníčků se rodiče nevědomky dopouští různých chyb, kvůli nimž se dítě dostává do nevyhovující polohy. O jaké chyby jde?

  • Měkká podložka – na pasení koníků je vhodná tvrdá podložka a nikoliv postýlka nebo gauč, na kterých se miminko nemůže pořádně opřít. Ideální podložkou na pasení koníčků je zem, na níž lze položit například deku nebo podlahové puzzle.
  • Nesprávné přetáčení na břicho – miminko přetáčejte přes nožičku, jako kdyby válelo sudy.
  • Špatná poloha ručiček – nedávejte ručičky miminka příliš dopředu, do stran nebo dozadu. Miminko by nemělo dostatečnou oporu, popřípadě by příliš zaklánělo hlavičku.

Cílem je zkrátka udržet miminko ve správné poloze, kterou jsme popsali výše. V případě potřeby mu můžete pomoci přitlačením zadečku k podložce či jemným přitažením ramínek směrem k zadečku.

Pasení koníčků a cviky Vojtovy metody

Vojtova metoda je mnoha lidmi považována za drastickou a bolestivou. Jejím účelem však v žádném případě není bolest ani pláč dětí (a mnohdy i jejich maminek), nýbrž náprava různých asymetrií, které mohou negativně ovlivňovat tělesný vývoj.

Důvodem k zahájení Vojtovy metody může být například to, že miminko nechce zvedat hlavičku, nechce se otáčet na břicho, lézt po čtyřech a podobně. Lékař Vojtovu metodu doporučí na základě vyšetření motorických dovedností, popřípadě se lze z vlastní iniciativy objednat na fyzioterapii.

Vojtova metoda je častým řešením opožděného psychomotorického vývoje či různých anomálií, které se během vývoje mohou vyskytnout. Lze k ní přistoupit i v případě, že dítě špatně pase koníčky, například přepadává na jednu stranu. Vhodné cviky Vojtovy metody doporučí a naučí kvalifikovaný fyzioterapeut.

Ohodnoťte tento článek:
4,7
Právě čtete

Pasení koníčku aneb první vzpřímení. Kdy s ním začít a jak ho provádět?