Menu
MotherClub.cz
Dětské hry

Jak složit Rubikovu kostku v 5 krocích? Návod pro začátečníky

Návodů, jak složit Rubikovu kostku, existuje více. Některé jsou určené pro začátečníky, jiné pro pokročilé či například pro ty, kteří chtějí Rubikovu kostku vyřešit co nejrychleji. Níže zmíněný postup sestává z pěti kroků a využijete jej hlavně v případě, že s tímto hlavolamem prozatím nemáte vůbec žádné zkušenosti.

O Rubikově kostce

Rubikova kostka představuje hlavolam, který má podobu krychle tvořené dílčími krychlemi různých barev (standardně bílé, žluté, oranžové, červené, modré a zelené).

Cílem je pomocí rotací jednotlivých částí kostky vyřešit hlavolam tak, aby na každé stěně byla pouze jedna barva.

Ve své původní podobě má Rubikova kostka 3×3 krychličky na každé stěně kostky, nicméně dnes jsou k sehnání například i varianty 2×2 nebo 4×4.

Vynálezcem hlavolamu je maďarský sochař a profesor architektury Ernő Rubik. V roce 1974 ho představil veřejnosti a o necelý rok později si jej nechal patentovat.

Princip Rubikovy kostky

Původní model Rubikovy kostky sestává z následujících částí:

 • 3 vrstvy
 • 26 krychliček
 • 8 rohů
 • 12 hran
 • 6 středů
 • jádro

Krychle má šest stěn, proto se na Rubikově kostce nachází celkem šest barev. Hlavolam je vyřešen ve chvíli, kdy se na každé stěně nachází krychličky jedné barvy. Toho lze dosáhnout pomocí otáčení jednotlivých částí kostky – jakoukoliv vrstvu lze otočit po i proti směru hodinových ručiček, pouze středy jsou nepohyblivé a po celou dobu tedy zůstávají na svém místě. Z toho plyne, že barva středu každé stěny určuje, jaká musí být výsledná barva.

 • Důležité: Nepohyblivý střed každé stěny udává výslednou barvu příslušné stěny.

Je více způsobů a tedy i více možných postupů, jak Rubikovu kostku složit. Níže si představíme jeden z nejjednodušších, který je vhodný i pro úplné začátečníky. Postupovat můžete podle videa, ve kterém je vše přehledně vysvětleno.

Základní terminologie

Abyste návodu na složení Rubikovy kostky správně porozuměli, budete potřebovat znát několik základních pojmů, respektive zkratek:

 • R = pravá (right)
 • L = levá (left)
 • U = horní (up)
 • D = dolní (down)
 • F = přední (front)
 • B = zadní (back)
 • M = prostřední (middle)

Výše zmíněná písmena slouží k označení jednotlivých částí kostky. Zároveň se jimi označuje také jedno otočení příslušné části po směru hodinových ručiček. K označení otočení proti směru hodinových ručiček se používají stejné zkratky, jsou však doplněny o apostrof (tedy např. R‘, L‘,U‘ apod.).

Číslo, které se občas může nacházet za písmenem, znamená počet otočení. Typicky se tedy můžete setkat například s označením L2, R2 apod. V tomto případě se bude jednat o dvě otočení.

Jednoduchý návod, jak složit Rubikovu kostku

Existuje více způsobů, jak Rubikovu kostku složit. U každého z nich je nutné znát jiný počet algoritmů. Algoritmus je sada tahů, které jsou k vyřešení hlavolamu klíčové. Jednotlivé způsoby se tedy liší počtem a kombinacemi tahů, jež je nutné pro vyřešení Rubikovy kostky provést.

Nejvyužívanějším a pro začátečníky pravděpodobně nejjednodušším postupem je skládání jedné vrstvy po druhé. I v tomto případě lze využít většího množství způsobů. Blíže se s jedním z nich můžete seznámit v návodu níže.

Krok 1: Bílý kříž

Nejprve budeme skládat bílou stěnu kostky. Můžete začít jakoukoliv barvou, nicméně pro snazší orientaci v jednotlivých krocích vám doporučujeme začít rovněž bílou.

Nejdřív je nutné vytvořit bílý kříž a přitom sledovat barvu bočních centrálních dílů. Tato fáze je stále ještě poměrně intuitivní, proto ji zkuste dokončit bez návodu. Důležité je, aby po vytvoření kříže barvy na bočních stranách souhlasily s barvami středových krychliček. Přesný postup lze vidět v návodu níže.

Krok 2: Dokončení bílé vrstvy

Nyní je nutné uspořádat bílé rohové krychličky, čímž se dokončí bílá stěna kostky. I v tomto případě možná na správný postup přijdete sami.

Pokud si nejste jistí, jak na to, opět pomůže video. Případně můžete použít algoritmus R’ D’ R D a opakovat ho, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Jak můžete vidět ve zmíněném videu, je důležité dávat pozor na to, aby i rohy přilehlých stěn byly ve správné pozici.

Krok 3: Vkládání hran

Dalším krokem je vložení hran, čímž se dokončí první dvě vrstvy. Najděte si hranu, kterou chcete vložit v horní vrstvě, a slaďte ji se středem. Postupujte podle videa a hranu otočte na místo, na které patří. Ve zkratce budete provádět stejný pohyb jako při vkládání rohů.

Krok 4: Orientace poslední vrstvy

V této fázi je cílem dostat žlutou barvu na horní stěnu kostky. Potřebovat k tomu budete algoritmus R U R‘ U‘.

Nejprve je nutné vytvořit žlutý kříž. Je však důležité poznamenat, že jakmile dokončíte první dvě vrstvy, mohou nastat tři situace, které jsou blíže popsány ve videu. Další postup se bude lišit v závislosti na tom, jak přesně vaše kostka nyní vypadá.

Krok 5: Proházení poslední vrstvy + úplné složení kostky

Teď přichází na řadu poslední krok, ve kterém musíte proházet krychličky poslední vrstvy, což ve výsledku povede ke složení kostky.

Nejprve najděte stěnu, která má stejnou barvu v obou horních rozích. Otočte kostku touto stěnou dozadu tak, abyste hleděli na bílou stranu. Poté proveďte algoritmus R‘ U R‘ D2 R U‘ R‘ D2 R2.

Zbývá ještě proházet strany poslední vrstvy. K tomu je potřeba provést algoritmus R U‘ R U R U R U‘ R‘ U‘ R2. Tím se složí jedna stěna kostky, kterou nyní otočte směrem od sebe, a algoritmus proveďte ještě jednou. V tuto chvíli by Rubikova kostka měla být složená.

Pokud kostka složená není a po dokončení algoritmu jsou na některých stěnách stále krychličky špatné barvy, zopakujte algoritmus R U‘ R U R U R U‘ R‘ U‘ R2. Nyní by již všechny stěny měly být v pořádku.

Na první pohled se skládání Rubikovy kostky může zdát poněkud komplikované, nicméně vězte, že si postup brzy osvojíte. Poté můžete vyzkoušet jiné metody s využitím jiných algoritmů. Jak již bylo řečeno, způsobů, jak Rubikovu kostku složit, existuje nespočet, a tak budete mít o zábavu jistě postaráno.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak složit Rubikovu kostku v 5 krocích? Návod pro začátečníky