Menu
MotherClub.cz
Dětské hry

Jak dělá husa a jak „mluví“ další zvířata? A proč by to dítě mělo vědět?

Snad každé dítě se od maminky nebo v školce naučí, že pejsek dělá haf haf, kočička mňau a kravička bů. Jenže pak přijde den, kdy vám vaše ratolest položí záludný dotaz: Jak dělá husa? A jak myš nebo páv? Podívejte, jaké zvuky vydávají různé druhy zvířat, aby vás všetečné otázky vašeho dítěte nezaskočily.

Jak „mluví“ zvířata?

 • kočka mňouká – mňau
 • pes štěká – haf
 • kráva bučí – bů
 • husa kejhá – gagaga
 • myš píská – ííí
 • páv skřehotá – ki-wao
 • kůň řehtá – íhaha
 • kohout kokrhá – kykyryký
 • slepice kdáká – kokodák
 • koza mečí – meee
 • ovce bečí – beee
 • prase chrochtá – chrochro
 • had syčí – sss
 • žába kváká – kvak kvak

A jak dítě zvuky zvířat naučit? Můžete například začít kratším příběhem o domácích, hospodářských a lesních zvířatech, ve kterém mu jednotlivá citoslovce představíte. Poté si s ním můžete o příběhu povídat a během toho zjistit, kolik zvuků si zapamatovalo. Využijte k tomu také obrázky, na kterých může dítě ukazovat, ke kterému zvířeti ten který zvuk patří.

Zvuky zvířat a rozvoj komunikačních schopností

Většina dětí začíná mluvit kolem jednoho roku. Přitom platí, že již v tomto období dítě rozumí mnohem více, než dokáže říct. Řeč se postupně vyvíjí, dítě začíná tvořit slovní spojení a nakonec i celé věty. Existují různé způsoby, jak rozvoji komunikačních schopností pomoci, a učení zvuků zvířat je jedním z nich.

Vedle slov z jednoduchých slabik („mama“, „tata“, „baba“ apod.) bývají zvířecí citoslovce prvními slůvky, které se malé dítě naučí, jelikož jsou dobře zapamatovatelná a jednoduchá na výslovnost. Často se stává, že si jedním citoslovcem pojmenuje celou skupinu věcí, například všechna zvířata mohou být „bů“ a podobně. Zpočátku byste ho neměli příliš opravovat, zároveň je potřeba dítě podněcovat k další verbální komunikaci. Jednoduché slabiky a citoslovce lze považovat za jakési základní stavební kameny aktivní slovní zásoby.

A pochopitelně i později, kdy již tvoří slovní spojení a zpravidla často chybuje, je potřeba jej v mluvení podporovat. Je normální, že první věty tvoří s nesprávným slovosledem, nepoužívá spojky, předložky, koncovky, neovládá pády ani časy sloves a podobně. Jeho dovednosti můžete podpořit tím, že s ním budete neustále mluvit a učit ho nová slova či krátké věty, třeba s využitím zvuků různých zvířat.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Jak dělá husa a jak „mluví“ další zvířata? A proč by to dítě mělo vědět?