Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Jak adoptovat dítě ze zahraničí? Bez úřadů se neobejdete

Adopce je dlouhodobý proces, který často stojí zájemce spoustu úsilí, nervů i financí. Nejnáročnější v tomto ohledu bývají adopce dětí ze zahraničí. Víme, na koho se obrátit, pokud chcete dát domov dítěti z jiné země.

Co si představit pod pojmem „mezinárodní adopce“?

Jediným měřítkem při posuzování toho, zda se jedná o státní nebo mezinárodní adopci, je obvyklé bydliště žadatele, který o adopci usiluje. Důležité není jeho státní občanství ani trvalé bydliště. Podstatné je, kde bydlí, pracuje a kde má své zázemí. O mezinárodní adopci tak může jít i v případě, že si český občan žijící v Itálii chce osvojit dítě žijící na území ČR.

Adoptovat dítě ze zahraničí je možné téměř 20 let

Mezinárodní osvojení je vhodným řešením při ohrožení dítěte nebo tehdy, kdy se dítěti nepodaří v jeho rodné zemi najít náhradní rodinu. Osvojení dětí do ciziny a z ciziny je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou sepsala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého v květnu 1993. Česká republika přijala tuto úmluvu v červnu roku 2000 a umožňuje tak osvojování dětí do ciziny i z ciziny. Haagská úmluva přitom jasně stanovuje přesný postup při osvojování dítěte, povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definici práva dítěte na přednostní osvojení v zemi svého původu a záruku anonymity biologickým rodičům.

Zajímá vás pěstounská péče. Jaké podmínky musíte splnit?

Mezinárodní adopce bez zisku

Haagská úmluva navíc jasně vylučuje jakékoliv zisky z adopcí a státům, kteří na úmluvu přistoupily, nařizuje, aby na svém území zřídily ústřední orgán, který bude mít osvojování dětí na starost. V České republice je to Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Ten eviduje děti vhodné k mezinárodní adopci a pomáhá je spojit s vhodnými potencionálními rodiči. Navíc ulehčuje a bedlivě sleduje řízení o osvojení a po ukončení informovat orgány státní správy o výsledku.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3 / 4

602 00 Brno

Telefon: 542 215 522

E-mail: [email protected]

Webové stránky: www.umpod.cz

Kdy a proč říct dítěti, že je adoptované. Je správné to odkládat?

Největší šance máte na dítě z Albánie a Filipín

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí za svou existenci od roku 2000 zprostředkoval více než 600 adopcí dětí, kterým bylo v té době mezi 1 a 9 lety. Nejčastější cílovou destinací dětí je Dánsko, Švédsko, Německo a Itálie. Celý proces mezinárodní adopce je bohužel velmi složitý a ochota ostatních států k navázání spolupráce je poměrně malá. Nevýhodou je i finanční náročnost mezinárodních adopcí, která může potencionální žadatele hned na začátku odradit. V současné době ale mohou Češi bez větších problémů žádat o adopci dítěte z Albánie, Bulharska a Filipín. Šanci mají i u dětí z africké Burkiny Faso a Burundi.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak adoptovat dítě ze zahraničí? Bez úřadů se neobejdete