Menu
MotherClub.cz
Výchova dětí

Indigové děti. Jak je poznat a jak k nim přistupovat?

Redakce

Redakce

14. 3. 2018

Víte co to jsou indigové děti? Nemáte náhodou doma také takové výjimečné dítě? A víte, jak se o tyto děti starat? Jak přistupovat k jejich výchově? Na co si dát pozor?

Indigové děti – co to je?

Poprvé začali výraz indigové děti používat příznivci hnutí New Age. Indigové děti jsou nejen nadprůměrně inteligentní, mají také vyvinutou schopnost intuice. Kromě obrovské kreativity jsou jim připisovány také parapsychologické či dokonce léčitelské schopnosti. Termín „indigové děti“ poprvé uvedla parapsycholožka Nancy Ann Tappeové v 70. letech minulého století. V knize Understanding Your Life Through Color autorka vysvětluje svůj barevný koncept. Od poloviny 60. let minulého století se podle ní rodí čím dál tím více dětí, které mají specifickou barvu aury, indigovou.

Nevíte, jak potrestat děti? Raději si osvojte efektivní komunikaci!

Hnutí New Age

Hnutí New Age (angl. Nový věk) má v současnosti okolo čtvrt miliardy přívrženců. Zajímá se o astrologii, esoteriku, ekologii, transpersonální psychologii atd. Podle tohoto hnutí vstoupilo lidstvo roku 2000 do věku Vodnáře (lat. Aquarius) a to s sebou přináší nový řád, lidskou společnost a náboženství. Myšlenka indigových dětí byla zpopularizována v roce 1999 knihou The Indigo Children: The New Kids Have Arrived, kterou napsali Lee Carroll a Jan Toberová. Tento nový druh dětí se zde objevil z nějakého důvodu – měly by totiž převzít budoucnost lidstva a Země do svých rukou. Čím se takové děti vyznačují?

Jak poznat indigové děti?

Indigové děti prý samy cítí, že jsou urozené a předurčené. Podle toho by se s nimi mělo také zacházet. Oproti jiným vrstevníkům jsou indigové děti mnohem více sebevědomé a jen obtížně akceptují absolutní autoritu (např. vzdělávací systém). Nedokáží bezmyšlenkovitě přijmout různá nařízení. Zajímá je vždy důvod a smysl. Jsou frustrovány z dogmatických systémů, které zavrhují kreativní myšlení. Mají lepší nápady a metody, než kterých se lidé roky drží. Díky tomu, že se nerady přizpůsobují řádu, mohou na ostatní působit asociálně. Indigové děti potřebují kolektiv dalších indigových dětí. Úplně se rozzáří, když najdou někoho sobě rozvného, s kým mohou sdílet svůj zápal pro věc, své kreativní vize a plánovat různá řešení. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Škola je pro ně po sociální stránce velice náročná.

Tvrdohlavost

Jejich silná vůle může být snadno interpretována jako tvrdohlavost. U indigových dětí mohou být přítomny nejrůznější projevy kreativity, které jsou schopny věnovat se dlouhé hodiny, aniž by pociťovaly hlad či žízeň – od zájmu o hudbu, literaturu, výtvarnou činnost až po nejrůznější logické hry, které vyžadují koncentraci a přemýslení několik tahů dopředu (šachy, go atd.). Naopak je irituje hrát hry, které jsou založené spíše na náhodě (např. Člověče, nezlob se! nebo Prší).

Sklon k závislostem

Ačkoli jsou indigové děti velice inteligentní, intuitivní a oduševnělé, hrozí jim některá rizika. Rodiče by si při výchově měly dát pozor na to, aby se děti neocitaly v přílišné izolaci. Pokud možno by jim měly zprostředkovat kontakt s jinými nadanými dětmi. Ať už v rámci organizace Mensa nebo různých kreativních kroužků, anebo je např. zapsat do klubu šachistů. Kromě přílišné introverze či tendence se izolovat, mají indigové děti sklon k nejrůznějším závislostem. Nejčastějším problémem bývá hraní počítačových her, užívání návykových látek, které jim navozují změněný stav vědomí, ale také různé kontrakulturní projevy jako grafitti. Nezřídka se indigové děti, pokud zažívají tlak či frustraci, uchylují také k násilným projevům.

Nezávislost

Někteří rodiče, kteří mají co dočinění s takovými dětmi, se ocitají v úzkých. Indigové děti jsou příliš pyšné na to, aby někde nastoupily do zaměstnání pod autoritu, kterou neuznávají. Mají problém s autoritami ve škole. Opovrhují systémem, otrocká práce pro ně nemá smysl, chtějí se přeci věnovat cvičení, cestování nebo jiné povznášející oduševnělé činnosti. Přes svou vysokou inteligenci však zapomínají na to, že někdo přeci jejich životní styl musí financovat. Pokud se tedy neprosadí na poli hudby či umění, ve světě nezávislých filmů nebo je neživí instagram jako food bloggery, nepředcvičují jógu nebo taiji, bezostyšně žádají peníze po svých rodičích.

Jak naučit děti empatii a proč je to tak důležité?

Altruismus

Indigové děti mají silně vyvinutou empatii. V útlém věku se stávají vegetariány nebo dokonce vegany, bojují za práva zvířat, opovrhují každým, kdo nosí kožešinu, zajímají se o utrpení chudých na druhém konci světa (u nás např. Helena Houdová). Velká touha pomoci světu je žene do politiky, neziskových organizací, ale také např. do studia mikrobiologie, kde by se jim konečně podařilo vyvinout lék proti rakovině a očkování proti AIDS. Tohle je přesně ta cesta, kterou by jejich rodiče měly podporovat. Nemá smyls se je snažit předělat. Naopak, pomoci jim se realizovat a zároveň zůstat stát nohama pevně na zemi.

Pozor na nudu

Nejnebezpečnější je pro indigové děti nuda. Jejich mysl musí být neustále něčím zabavena. Některé indigové děti mohou být diagnostikovány poruchou pozornosti či hyperaktivitou. Vzhledem k tomu, že jim většinou všechno jde, mají tendenci se nadchnout pro větší počet zájmů, ale u žádného nevydržet. Přelétavost ovšem není dobré podporovat. Snažte se je naopak přimět soustředit na jednu či dvě dominantní aktivity a ty rozvíjet do mistrovské úrovně.

Nespavost

Indigové děti mají také často sklon k nespavosti. Nezřídka trpí nočními můrami, mají strach usnout. Těžko říct, co se jim v jejich hlavě v noci odehrává.

Můžou za to geny nebo výchova? Co má větší vliv na osobnost dítěte?

Dobrý přítel

Největší službu jim udělá, pokud si najdou opravdu dobrého přítele, se kterým by sdíleli hluboké, opravdové a trvající přátelství. Pokud někoho takového mají (většinou v místě bydliště), měli byste si dobře rozmyslet např. stěhování jinam. Celkově velice špatně nesou jakékoli zásadní změny (rozvod rodičů, stěhování, změna školy atd.).

Indigové děti jako zdroj inspirace

Někteří kritikové zpochybňují koncept indigových dětí z pochopitelných důvodů – nejedná se vědecky podložené poznatky. Můžeme ovšem indigové děti vnímat jako metaforu pro talentované děti obecně. Pokud je vaše dítě výjimečné, talentované či v něčem speciální, nasměřujte ho správným směrem. Zabavte ho jak nejlépe dovedete. Snažte se usměrňovat jeho různorodé zájmy a nabízet mu smysluplné vyhlídky do budoucna. Ukažte mu nejrůznější smysluplná povolání, která by ho zároveň dokázala i uživit. Snažte se je přimět k nějaké pohybové aktivitě, protože jsou často tak zabrané do kreativní činnosti, že po pohybové stránce strádají, což jim nesvědčí. Nabízejte jim různé zdroje inspirace, seznamte je se zajímavými lidmi, hovořte s nimi o všem jako se sobě rovnými.

Ohodnoťte tento článek:
3,9
Právě čtete

Indigové děti. Jak je poznat a jak k nim přistupovat?