Menu
MotherClub.cz
Jak zvládat mateřství

Čtení z ruky u dětí. Můžeme poznat, jaká je čeká budoucnost?

Někteří rodiče si nechávají vyhotovit horoskop nebo numerologický rozbor svého dítěte ihned po jeho narození, aby věděli, jaký vlastně bude mít osud. Také v dlaních prý máme vepsáno, co nás čeká a nemine, pro které povolání máme dispozice či jakými vlastnostmi a schopnostmi budeme oplývat. Dá se číst z dlaní také dětem?

Chiromantie neboli čtení z ruky dokáže dle čar a pahorků na dlani vyčíst povahu, dispozice i případné zdravotní problémy nebo rizika každého člověka. Profesionální chiromanté se však vyhýbají věštění budoucnosti a vykládání z ruky u malých dětí, ideální věk pro takový výklad je až osmnáct let, tedy dosažení plnoletosti.

Čáry v dlaních se mění (a taky dědí)

Ačkoli se někteří filozofové domnívali, že člověk je po narození tabula rasa, tedy čistá nepopsaná deska, je otázkou, zda je tomu skutečně tak. U čar v dlaních to neplatí určitě, každý se totiž s nějakými narodíme. Zajímavé také je, že se nám v průběhu života mění. Základní linie najdeme na ruce vždy, drobné linie a odchylky mohou být proměnlivé a v dětství ještě ne tolik výrazné. Totéž platí o pahorcích. Hlavní linie se na dlani vyskytují tři – je to čára života, hlavy a srdce. Jedná se o příznačná pojmenování pro základní životní oblasti a určující dispozice pro celkovou vitalitu, schopnosti myšlení a emocionality. V tomhle se už i u dětí můžete velmi snadno zorientovat.

Kromě toho, že se drobné linky mění a v průběhu života nám nějaké přibývají na základě našich přibývajících zkušeností či odboček osudu, základní dispozice nám mohou být dány i určitým způsobem geneticky – zkuste si všimnout toho, který člen rodiny má obdobné linie jako vaše dítě. Obdobné znaky se totiž v jedné rodině často vyskytují opakovaně.

Čára hlavy ukazuje na schopnost myšlení

Čáru hlavy najdeme uprostřed dlaně. Je to linie, která směřuje shora od ukazováčku obloukovitě nebo rovně přes dlaň až ke hřbetu ruky pod malíčkem. Vypovídá o tom, jaké bude mít dítě schopnosti analytického myšlení, logického uvažování, jestli bude mít intelektuální zájmy a bohatou fantazii, anebo bude spíše realista či praktik. Záleží na délce linie a také jejím tvaru.

Zjednodušeně řečeno – čím je čára delší, tím je člověk inteligentnější a má širší obzor zájmů. Obloukovitá čára stáčející se dolů vypovídá o bohaté fantazii, představivosti nebo uměleckých sklonech a spisovatelském nadání, rovná a přímá čára o smyslu pro realitu, techniku a praktické záležitosti nebo matematiku či vědu.

Čára života vypovídá o celkové vitalitě

Říká se, že délka čáry života stáčející se většinou obloukovitě kolem palce vypovídá o délce života. Nemusí to být vždy pravda a rozhodně se nemusíte znepokojovat tím, když objevíte u dítěte krátkou nebo přerušenou linii. Rozhodující jsou i jiné znaky, které vám ideálně vyhodnotí zkušený chiromant, který obvykle čte z ruky až v dospělém věku, protože se linie mění. Čára života popisuje především kvalitu života a dispozice k vitalitě, fyzickému zdraví a odolnosti.

Čára života může být pevně spojena s čárou hlavy – začínají tedy ve stejném bodě, anebo jsou od sebe odděleny a nachází se mezi nimi větší či menší prostor.  Zatímco spojení čáry hlavy s čárou života mají spíše opatrnější lidé, introverti, kteří mají rádi věci pod kontrolou a pevně se soustředí na daný cíl, oddělené linie vypovídají o větší otevřenosti, impulzivním chování, upovídanosti a netrpělivosti. Jednoduše řečeno, dítě se spojenými liniemi bude takzvaně hodnější a poslušnější, s otevřenými větší ďáblík, kterého rozhodně nenajdete tam, kam jste ho posadili. Takové děti je třeba více hlídat, a to v mnoha ohledech.

Čára srdce odkrývá lidskou emocionalitu

Čáru srdce najdeme na dlani kousek pod prsty. Táhne se od malíčku až k prostředníčku nebo ukazováčku. Týká se emocionality a vztahů k druhým lidem obecně, ukazuje na citové vazby a schopnost milovat. Někdy bývá propojená s čárou hlavy nebo spolu utvářejí jednu rovnou linii přes celou dlaň, která se nazývá opičí čára. Může mít mnoho různých významů, podstatné však je, že vaše dítě bude výjimečné a bude potřebovat individuální přístup a hodně lásky.

Je tedy dobré vědět, že díky čtení z ruky můžeme alespoň trochu porozumět tomu, jaké bude mít naše dítě vlastnosti, nakolik bude odolné či před čím jej máme nejvíce chránit. Znát budoucnost není potřeba, vždyť si ji přece utváříme my sami.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Čtení z ruky u dětí. Můžeme poznat, jaká je čeká budoucnost?