Menu
MotherClub.cz
Vývoj dítěte

9 věcí, co má dítě umět ve třech letech

Redakce

Redakce

22. 5. 2018

Tři roky jsou doba, kdy spousta dětí začíná chodit do školky. Co už by v tomto věku mělo vaše dítě umět a znát?

Základní matematické schopnosti

Tříleté dítě by mělo zvládnout napočítat do tolika, kolik mu je let – a také to umět ukázat na prstech. Také by mělo poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec či trojúhelník) a rozeznat základní barvy, případně předměty srovnat podle velikosti či barvy.

Řečové dovednosti tříletých dětí

Dítě by v tomto věku mělo rozumět většině toho, co slyší. Krom pojmenování běžných předmětů, s kterými se denně setkává, by mělo chápat význam protikladů, například ve slovech malý – velký, široký – úzký, vysoký – nízký či jeden – mnoho. Mělo by také vědět, jak se říká určitým základním činnostem – chodit, běhat, skákat a tak dále.

Paměť

Tříleté dítě standardně umí zopakovat básničku či písničku, kterou často slyší – třebaže ne úplně přesně. Mělo by být schopné zapamatovat si dva či tři obrázky anebo zopakovat tři nebo čtyři slova několikrát řečená dospělým. Také by mělo být schopné napodobit jeden či dva pohyby nebo si zapamatovat detail či vlastnost nějakého předmětu.

Pozornost

Tříleté dítě by mělo být schopné alespoň na kratičkou chvilku. To znamená věnovat se souvisle nějakému úkolu alespoň tři nebo čtyři minuty. Mělo by si všímat věcí kolem sebe, to znamená vlastností předmětů, případně si ze skupiny předmětů vybrat ten, který potřebuje.

Motorika

Ve třech letech by dítě mělo na určité úrovni ovládat své ruce a především prsty. Tak například vzít do ruky tužku a nakreslit linky (nemusí být rovné), kroužky nebo alespoň tečky. Také by umět rozstřihnout papír pomocí nůžek, slepit papíry lepidlem či vymodelovat kuličku z modelíny.

Pohyb

Dítě ve třech letech už umí nejen bez problému běhat, ale také zvládne skákat s rozkročenýma nohama i snožmo, a rovněž stát na jedné noze. Dokáže také chytit a hodit míč a hýbat se v rytmu hudby.

Okolní svět

Dítě by mělo umět pojmenovat základní domácí zvířata (pes, kočka, prase, kůň či kráva) i některá divoká zvířata (zajíc, liška či medvěd), případně rozpoznat jejich zvuky. Mělo by také obecně poznat rybu, hmyz či ptáka. Mělo by rovněž znát alespoň pár názvů různých stromů či dalších rostlin.

Čas a počasí

Tříleté dítě dokáže rozpoznat, jaká je část dne – ráno, odpoledne, večer, noc – a také je pojmenovat. Podobné je i to i s počasím – mělo by být schopné říct, zda je venku hezky či ošklivo, prší, sněží nebo svítí slunce.

Samostatnost

Ve třech letech už je dítě zpravidla schopné se samo najíst pomocí vidličky nebo se napít ze skleničky či hrnečku. Také samo používá toaletu a v noci spí bez plen. Umí se téměř samo obléknout a svléknout.

Ohodnoťte tento článek:
3,4
Právě čtete

9 věcí, co má dítě umět ve třech letech