Laktační psychóza se nesmí podceňovat. Včasným odhalením můžete předejít tragédii. Jak se projevuje?