Dítě popadl amok? Zachovejte klid a vyjádřete pochopení