Sourozenci bez rivality. Co když soupeření přesáhne mez?